Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden, namelijk:

Cees de Vries – voorzitter
Elisabeth Noorman – secretaris
Margriet van Stenis – penningmeester
Wytse Postmus – algemeen lid

Wilt u contact opnemen met ons? Stuur dan een mailtje naar info@voorgrvdoorgrv.nl of vul het contactformulier in!

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het werk voor de stichting. Onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.