Doelen van de stichting

Als stichting willen we graag ondersteuning geven aan kinderen en ouders die  financiële of persoonlijke problemen hebben. Daarnaast willen we de zeilkampen optimaliseren. Dit willen we doen op 3 manieren:

1. Zeilkampen We willen onze zeilkampen aanbieden aan kinderen die graag op kamp zouden willen maar dit niet kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hun ouders of verzorgers hier geen financiële middelen voor hebben of wegens (sociale) problemen in de thuissituatie.

2. Zeildagen Omdat we de schepen in eigen beheer hebben, kunnen we zonder kosten te maken op een aantal zaterdagen varen. Het concept is hetzelfde als tijdens een kamp, alleen kunnen we nu een aantal kinderen uitnodigen die bijvoorbeeld niet mee konden tijdens de zomerkampen. Ook kunnen we dagen organiseren voor bepaalde groepen kinderen (bijv. een groep buitenlandse kinderen die weinig te besteden hebben).

3. Werven en opleiden van vrijwilligers Alles staat of valt met vrijwilligers. Om te zorgen dat er een goed team staat, die buiten het lesgeven ook plezier en ontspanning aan de kinderen kan geven, willen we ze opleiden en bijscholen tijdens trainingsdagen en -weekenden.