Contact

Wij willen graag kinderen met een moeilijke thuis situatie een fantastische vakantie geven. Zoals u kunt begrijpen, kan niet iedereen zelf zijn of haar kind bij ons opgeven. We werken het liefst via betrokken ondersteunende partijen zoals kerkelijke diaconieën, schoolbesturen of zorgverleners. Kent u een kind dat in een sociaal of financieel moeilijke situatie zit, en wilt u hem of haar opgeven om via onze stichting op zeilkamp te gaan? Meldt dit dan bij een betrokken zorg-verlenende partij, en vraag of zij contact met ons willen opnemen.

Dit is een contactpagina met enkele contactgegevens en een contactformulier.